باشگاه مجریان گیتی پسند

باشگاه مجریان گیتی پسند

در چند سال اخیر بین شرکت ها و موسسات، رقابت به طور چشم گیری افزایش یافته است. هرکدام از شرکت ها به هر نحوی اقدام به جذب مشتری می نمایند. راه هایی مثل تبلیغات، تخفیف و … . اما جالب است بدانید که هزینه ی جذب مشتری ۷ تا ۱۰ برابر هزینه ی نگهداری مشتریان سابق است. یعنی اگر سازمان ها و موسسات با استراتژی های مدیریتی اقدام به فروش مجدد به مشتریان سابق خود نمایند، در هزینه ی های خود صرفه جویی کرده اند. و این یعنی سود بیشتر. ادامه مطلب

در چند سال اخیر بین شرکت ها و موسسات، رقابت به طور چشم گیری افزایش یافته است. هرکدام از شرکت ها به هر نحوی اقدام به جذب مشتری می نمایند. راه هایی مثل تبلیغات، تخفیف و … . اما جالب است بدانید که هزینه ی جذب مشتری ۷ تا ۱۰ برابر هزینه ی نگهداری مشتریان سابق است. یعنی اگر سازمان ها و موسسات با استراتژی های مدیریتی اقدام به فروش مجدد به مشتریان سابق خود نمایند، در هزینه ی های خود صرفه جویی کرده اند. و این یعنی سود بیشتر. ادامه مطلب در باره باشگاه مشتریان

مطالب جدیدتری درباره باشگاه در راه است…. مراجعه کنید به مجله باشگاه مشتریان رکاما

درباره باشگاه مشتریان
Call Now Buttonمشاوره رایگان
تماس با مدیر
بفرست...