فیلم های آموزشی

آموزش نرم افزار CRM الماس( پرونده مخاطبین-1)

آموزش کاربردی نرم افزار CRM الماس( تنظیمات-2)

آموزش کاربردی نرم افزار CRM الماس( تنظیمات-1)

آموزش ورود به نرم افزار CRM الماس

کانورت اطلاعات مخاطبین از اکسل به نرم افزار الماس

آموزش ارسال پیامک با نرم افزار CRM الماس

آموزش نرم افزار CRM الماس( پرونده مخاطبین-3)

آموزش نرم افزار CRM الماس( پرونده مخاطبین-2)

آموزش ثبت وظایف - بخش اول - سی آر ام الماس