پرونده مخاطبین

پرونده مخاطبین

در crm (مدیریت ارتباط با مشتریان) یکی از اجزای کارآمد و مفید، در اختیار قراردادن پرونده ی کاملی از اطلاعات ثابت و عملیاتی مخاطبین است. این ماژول به وسیله ی ارتباط یکپارچه با بقیه ی اجزای نرم افزار باعث تسهیل دسترسی به اطلاعات مخاطبین و قسمتهای کاربردی آنها می شود. کاربران به راحتی میتوانند فرم اطلاعات مرتبط با مشتریان را متناسب با دسترسی تعریف شده مشاهده و تکمیل نمایند و گزارشات مورد نیاز را تهیه کنند.

منافع و مزایا:

• مکانیزه سازی فرآیند ثبت اطلاعات مخاطب
• دسترسی ساده و لذتبخش بر اطلاعات مخاطبین در حین ارتباط
• ساخت گزارشات مدیریتی از اطلاعات
• ثبت اتوماتیک اطلاعات ممخاطبین
• در اختیار داشتن آرشیو اسناد مخاطبین
• گزارش از آخرین وضعیت وظایف مرتبط با مشتری

اطلاعات ثابت:
• اطلاعات هویتی (نام، نام خانوادگی، استان، شهر، منطقه، کد ملی، تاریخ تولد، مشخصه های شناسایی ظاهری)
• اطلاعات دسترسی(آدرسها، تلفنها، موبایلها، اکانتهای شبکه های اجتماعی، ایمیلها، فکس، وب سایت)
• اطلاعات رفتاری(روانشناسی، تمایلات، علایق و سلایق)
• اطلاعات ارتباطی(حقیقی مثل خویشاوندان، حقوقی مثل کارفرما و...)
• اطلاعات کسب و کار(بازاریاب، معرف، حسابهای بانکی، رابط، کاربر مرتبط، زمینه کاری)
• طبقه بندی های شغلی، اعتباری، دسترسی و...
• استعلامهای صورتگرفته و نتیایج اقدامات

اطلاعات عملیاتی:

• اطلاعات تماس(ورودی، خروجی، مدت مکالمات، ضبط مکالمات، کلمات کلیدی مکالمه، موضوع مکالمات، تاریخ و زمان مکالمه)
• پیام ها و ایمیلها
• فکسها
• سوابق مالی ، حسابداری ، خرید و فروش
• سوابق پیگیریهای داخل سازمان و خارج سازمان و یادآوریها
• ارتباطات شبکه های مجازی
• گزارش کار کارمندان در قبال درخواستهای مخاطب
• نامه ها و مکاتبات
• استعلامهای صورتگرفته و نتیایج اقدامات