همکاری با ما

فرم همکاری با ما

شرکت رکاما معتقد است که سرمایه گذاری و اخذ نمایندگی در تمامی استان ها،مسیر ترقی را پویا و هموار می سازد.با رکاما این امکان فراهم می گرد که مدیران موفق در کلیه استان ها و شهرستان ها از محصولات و مزیت های بسته های نرم افزاری بهره مند گرند.

دست همکاری رکاما برای ایجاد شعب و نمایندگی ها در کلیه ی استان ها دستان شما را به گرمی می فشارد.