نرم افزار مدیریت CRM Call-Center

مدیریت مرکز تماس call-center

داده های دقیق، صحیح و به موقع ارزش افزوده ی بالاتری برای سازمان در پی دارد. به کمک بسته ی نرم افزاری مدیریت مرکز تماس یا همان call-center software می توان به طور یکپارچه تمام تماس های ورودی و خروجی و تماس های درون سازمانی و در کل اطلاعات‌ تماس را رصد، ارزیابی و تحلیل نمود. در دست داشتن اطلاعات صحیح، قابل اعتماد و به موقع، می تواند به مدیران برای اخذ تصمیم سریع و مطمئن کمک کند. واژه های کلیدی این متن مدیریت تماس crm

این نرم افزار مدیریتی (crm call-center ) دارای توانمندی های زیر است.

  • نرم افزار مدیریت تماس به crm  متصل می شود.
  • اطلاعات‌ تماس ورودی و خروجی شهری را ثبت می کند.
  • اتوماتیک به ضبط مکالمات می پردازد.
  • گزارشات متنوعی را به صورت آماده در اختیار مدیران می گذارد.
  • call-center از بی پاسخ ماندن تماس ها جلوگیری می کند.
  • در 4 راهکار زیر قابل ارائه می باشد.