مدیریت ارتباط با مشتریان

مدیریت ارتباط با مشتریان

مشتریان مهمترین عنصر بقای یک کسب و کار هستند، افزایش و نگهداری آنها در گرو ارتباطات برنامه دار، ممتد و مدیریت شده است.

     نرم افزار CRM (مدیریت ارتباط مشتریان) ابزاری است، که علاوه بر ایجاد توانمندی های متنوع در کسب وکار، مدیریت اسناد و اطلاعات شرکت را ساده و لذت بخش می نماید.

امکانات متنوع در نرم افزار مدیریت ازتباط مشتریان، مدیران را در خلق فرصتهای فروش ، حفظ مشتریان فعلی و بهبود فرایندهای کاری پشتیبانی و یاری می نماید. این سامانه بصورت هیبریدی طراحی شده است. برای اولین بار همزمان تحت وب، ویندوز و با داشتن چند اپ موبایلی، می تواند شرایط مناسبی را برای استفاده از ظرفیتهای پیدا و پنهان کسب و کار فراهم سازد.

این ابزار قدرتمند می تواند عملکرد پرسنل در قابل مشتریان را کنترل نماید و ...

      • مدیریت چند سطحی بر آرشیو اسناد و پرونده مشتریان اعمال کرد.

      • وظایف کارمندان را مدیریت کرد وبرای هر وظیفه یادآور مجزا قرار داد.

      • فرمهای سازمانی تعریف کرد و فرایندهای شرکت را بوسیله گردش کار مدیریت نمود.

      • هوشمندانه، خلاق و برنامه دار با پیامک، ایمیل، فکس و تلگرام اطلاع رسانی نمود.

      • تمام تماسهای ورودی و خروجی را به طور یکپارچه ثبت ، ضبط و مدیریت نمود.

      • برای افزایش کارایی ، از داشبورد مدیریتی و گزارش سازها، گزارشات متنوع و کاربردی تهیه نمود.

      • با استفاده از امکان مدیریت کاربران و سطوح دسترسی چند وجهی، امنیت اطلاعات را تضمین کرد.