باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان رکاما ( customer club ) حرفه ای ترین راهکار برای مدیریت و وفادارسازی مشتریان

باشگاه مشتریان رکاما ( customer club ) همه ی راهکار ها، اجزا و مواردی که سبب وفادار کردن مشتریان و رضایتمندی مدیریت می باشد را دارا می باشد.

در دنیای امروز استفاده از راهکارهایی که باعث مدیریت برتر در ارتباط با مشتری ها، داشته باشد از اهمیت بالایی برخوردار است که باشگاه مشتریان ( customer club ) بهترین راهکار برای موفقیت و هدفمند سازی ارتباط با مشتری می باشد.

باشگاه مشتریان ( customer club ) بستری است که در آن مدیران ارتباط مستمری با مشتریان خود را حفظ می کنند. باشگاه مشتریان رکاما راهکار ی برای کاهش هزینه ها می باشد. و علاوه بر این بهره وری ملموس با افزایش وفادار ی مشتریان را برای مدیران موفق، سهل و آسان می کند.

از ارتباط مستمر با مشتری در باشگاه مشتریان ( customer club ) تا ایجاد هواداران و وفادار کردن آن ها

 • ارتباط با گردش کار پیشرفته در CRM.
 • ویرایش پروفایل توسط مشتری در باشگاه مشتریان ( customer club ) .
 • گزارش از سوابق استفاده از تخفیفات.
 • گروه بندی مشتریان در دسترسی به امتیاز بندی.
 • ارتباط تعاملی با مشتریان.
 • خرج امتیاز برای شرکت در قرعه کشی، دریافت جوایز.
 • راهکار خرج امتیاز در تخفیف ، تخفیف از شرکای تجاری ، امورخیریه.
 • مدیریت جوایز، تخفیفات، خیریه ها، شرکای تجاری.
 • شرکت در نظرسنجی و پرسش و پاسخ.
 • مدیریت جوایز، تخفیفات، خیریه ها، شرکای تجاری.
 • امکان مدیریت خرج امتیاز مشتری .
 • دسترسی به سوابق کسب و خرج امتیاز در باشگاه مشتریان ( customer club ) .