مدیریت وظایف

مدیریت وظایف رکاما فرایند ثبت، پیگیری و یادآور ی دستورات را اجرایی میکند.

با مدیریت وظایف( Task Management ) در سازمان یا شرکت تحت مدیریت خود، هیچ گاه وظیفه ها به فراموشی سپرده نخواهد شد.

در قسمت مدیریت وظایف نرم افزار رکاما، شما قادر خواهید بود همه ی اقدامات در خصوص مخاطب مورد نظر خود را ثبت کنید. پس از ثبت کافیست یادآور را برای خود یا همکارانتان غعال کنید. در زمان مشخص وظیفه مربوطه را پیگیری کنید. در نهایت دستورات و اقدامات را ثبت کنید.

سازمان های پویا، یادگیرنده و موفق، ثبت وظیفه ، یاد آور و ایجاد زمانبندی را باید جز ابتدایی ترین امور درون سازمانی خود قرار دهند. این سازمان ها رمز موفقیت در پیگیری وظایف را امکان پیوست فایل به وظایف، نگهداری سوابق وظایفو یادآور ی وظیفه ها، نمایش گرافیکال وظایف در تقویم کاری را رویایی میدانند. که اگر تحقق یابد مسیر موفقیتشان را سریعتر، مطمئن تر و منظم تر طی میکنند. با مدیریت وظایف ( Task Management ) رکاما این موارد و ده ها موارد دیگر رویاهاهی شما برآورده خواهد شد.

برخی از امکانات بخش مدیریت وظایف ( Task Management )

 • قابلیت ثبت وظیفه برای مخاطب یا بدون مخاطب.
 • قابلیت استفاده از قالب آماده عناوین وظیفه به جای تایپ جهت صرفه جویی در وقت و گزارشگیری دقیق تر.
 • نمایش یادآور (پاپ آپ و کارتابل) در تاریخ و ساعت تعیین شده.
 • تعیین گردش ساده وظایف و مدیریت وظایف ( Task Management ) بین کاربران جهت خطا ناپذیر سازی فرایندهای ساده.
 • قابلیت ثبت و گزارش از درصد پیشرفت کار.
 • قابلیت انتقال بین کارمندان.
 • قابلیت پیوست نمودن فایل به هر وظیفه و ثبت در آرشیو اسناد مخاطب.
 • ارسال پیامک یادآور به کاربر در زمان ثبت.
 • قابلیت مشاهده و یادآور ی در تقویم کاری.
 • قابلیت مشاهده سوابق گردش وظیفه بین کاربران.
 • قابلیت مشاهده وظایف فعال یا بایگانی مخاطب وظیفه.

وظایف و سطح دسترسی ها

 • دسترسی سریع به پرونده مخاطب.
 • دسترسی سریع به ثبت سفارش ، ارسال پیامک و ایمیل و ارسال فکس.
 • مدیریت دسترسی به سوابق وظایف.
 • مشاهده وضعیت وظایف تنفیظ شده و یادآور آن.
 • قابلیت مدیریت لحظه ای وظیفه تنفیظ شده.