مدیریت ارتباط با مشتری / نرم افزار CRM

Customer Relationship Management

مدیریتی روان با پلتفرمی قوی، همراه با رکاما به بهترین‌ها برسید!

  امکانات نرم‌افزار CRM

کاربردهای نرم افزا CRM در کسب‌وکارها چیست؟

فیلم‌های آموزش

  معرفی بهترین نرم افزار های CRM رایگان

بهینه‌سازی عملکرد کارشناسان فروش

افزایش کارآمدی فرایند بازاریابی

مدیریت تعالی کارکنان

تنوع گزارش‌های سازمانی

مدیریتی روان با پلتفرمی قوی، همراه با رکاما به بهترین‌ها برسید!

  امکانات نرم‌افزار CRM

کاربردهای نرم افزا CRM در کسب‌وکارها چیست؟

فیلم‌های آموزش

معرفی بهترین نرم افزار های CRM رایگان

بهینه‌سازی عملکرد کارشناسان فروش

افزایش کارآمدی فرایند بازاریابی

مدیریت تعالی کارکنان

تنوع گزارش‌های سازمانی

مدیریت ارتباط با مشتری / نرم افزار CRM

Customer Relationship Management

نرم افزار CRM رکاما | نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری rokama

چند نرم‌افزار اطلاع رسانی در یک نرم‌افزار

نرم افزار CRM رکاما | نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری rokama

چند نرم‌افزار اطلاع رسانی در یک نرم‌افزار

نرم افزار CRM رکاما | نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری rokama
نرم افزار CRM رکاما | نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری rokama

نرم افزار CRM رکاما

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری

چه کاربردی دارد؟

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری

چه کاربردی دارد؟

نرم‌افزار CRM رکـامـا باهدف یکپارچه‌سازی امور مربوط به مشتریان و بهبود مدیریت ارتباط با آنها طراحی‌شده است.
بااین‌حال، تیم طراحی و توسعه این شرکت به دنبال گسترش نرم‌افزار به‌منظور مدیریت تمامی امور سازمانی بر اساس نیازهای مشتریان و افزایش سرعت انجام امور شرکت‌ها است.
به‌عبارت‌دیگر، نه تنها مرکز توجه این نرم‌افزار بر روی مدیریت مشتریان قرار دارد، بلکه تلاش شده است تا نیازهای دیگری مانند حسابداری، بازاریابی، مدیریت پرونده مخاطبین، وظایف و یادآور، و کنسول فروشگاهی نیز در این نرم‌افزار تلفیق شوند و تمامی این امور در یک محیط کاربری یکپارچه مدیریت شوند.
به‌این‌ترتیب، این نرم‌افزار به سازمان‌ها کمک می‌کند تا فرآیندهای کاری خود را بهبود بخشند و به‌صورت سریع و بهینه با مشتریان خود ارتباط برقرار کنند.

نرم افزار CRM رکاما | نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری rokama
نرم افزار CRM رکاما | نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری rokama

نرم‌افزار CRM رکـامـا باهدف یکپارچه‌سازی امور مربوط به مشتریان و بهبود مدیریت ارتباط با آنها طراحی‌شده است.
بااین‌حال، تیم طراحی و توسعه این شرکت به دنبال گسترش نرم‌افزار به‌منظور مدیریت تمامی امور سازمانی بر اساس نیازهای مشتریان و افزایش سرعت انجام امور شرکت‌ها است.
به‌عبارت‌دیگر، نه تنها مرکز توجه این نرم‌افزار بر روی مدیریت مشتریان قرار دارد، بلکه تلاش شده است تا نیازهای دیگری مانند حسابداری، بازاریابی، مدیریت پرونده مخاطبین، وظایف و یادآور، و کنسول فروشگاهی نیز در این نرم‌افزار تلفیق شوند و تمامی این امور در یک محیط کاربری یکپارچه مدیریت شوند.
به‌این‌ترتیب، این نرم‌افزار به سازمان‌ها کمک می‌کند تا فرآیندهای کاری خود را بهبود بخشند و به‌صورت سریع و بهینه با مشتریان خود ارتباط برقرار کنند.

خیال آسوده ….

نرم‌افزار CAM رکاما

نرم‌افزار CRM رکـامـا باهدف یکپارچه‌سازی امور مربوط به مشتریان و بهبود مدیریت ارتباط با آنها طراحی‌شده است.

بااین‌حال، تیم طراحی و توسعه این شرکت به دنبال گسترش نرم‌افزار به‌منظور مدیریت تمامی امور سازمانی بر اساس نیازهای مشتریان و افزایش سرعت انجام امور شرکت‌ها است.

به‌عبارت‌دیگر، نه تنها مرکز توجه این نرم‌افزار بر روی مدیریت مشتریان قرار دارد، بلکه تلاش شده است تا نیازهای دیگری مانند حسابداری، بازاریابی، مدیریت پرونده مخاطبین، وظایف و یادآور، و کنسول فروشگاهی نیز در این نرم‌افزار تلفیق شوند و تمامی این امور در یک محیط کاربری یکپارچه مدیریت شوند.

به‌این‌ترتیب، این نرم‌افزار به سازمان‌ها کمک می‌کند تا فرآیندهای کاری خود را بهبود بخشند و به‌صورت سریع و بهینه با مشتریان خود ارتباط برقرار کنند.

نرم‌افزار CAM رکاما

نرم‌افزار CRM رکـامـا باهدف یکپارچه‌سازی امور مربوط به مشتریان و بهبود مدیریت ارتباط با آنها طراحی‌شده است.

بااین‌حال، تیم طراحی و توسعه این شرکت به دنبال گسترش نرم‌افزار به‌منظور مدیریت تمامی امور سازمانی بر اساس نیازهای مشتریان و افزایش سرعت انجام امور شرکت‌ها است.

به‌عبارت‌دیگر، نه تنها مرکز توجه این نرم‌افزار بر روی مدیریت مشتریان قرار دارد، بلکه تلاش شده است تا نیازهای دیگری مانند حسابداری، بازاریابی، مدیریت پرونده مخاطبین، وظایف و یادآور، و کنسول فروشگاهی نیز در این نرم‌افزار تلفیق شوند و تمامی این امور در یک محیط کاربری یکپارچه مدیریت شوند.

به‌این‌ترتیب، این نرم‌افزار به سازمان‌ها کمک می‌کند تا فرآیندهای کاری خود را بهبود بخشند و به‌صورت سریع و بهینه با مشتریان خود ارتباط برقرار کنند.

نرم افزار CRM رکاما | نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری rokama
نرم افزار CRM رکاما | نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری rokama

خیال آسوده با امن‌ترین نرم‌افزارCRMرکاما

رکـامـا با توجه به اهمیت حفظ امنیت و حریم خصوصی اطلاعات مشتریان، نرم‌افزار CRM ایمن و قابل‌اطمینانی را برای مدیریت بهینه ارتباط با مشتریان ارائه می‌دهد.

 با استفاده از استانداردهای امنیتی بالا و به‌روز و ارائه خدمات پشتیبانی امنیتی مطمئن، رکـامـا تضمین می‌کند که اطلاعات مشتریان شما در امان خواهد بود.

از قابلیت‌هایی که دربسته‌های نرم‌افزاری رکـامـا دیده می‌شود، کنترل دقیق سطوح دسترسی برای کاربران مختلف است.

این کاربران می‌توانند به تفکیک بخش‌های مختلف سازمان، دسترسی‌های متفاوتی داشته باشند.

با استفاده از نرم‌افزار CRM امن و قابل‌اعتماد رکـامـا، شما می‌توانید به‌طور مطمئن از جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات مشتریان خود استفاده کنید و درعین‌حال اطمینان حاصل کنید که اطلاعات شما در امان خواهد بود.

نرم افزار CRM رکاما | نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری rokama
نرم افزار CRM رکاما | نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری rokama
نرم افزار CRM رکاما | نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری rokama
نرم افزار CRM رکاما | نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری rokama

خیال آسوده با امن‌ترین نرم‌افزارCRMرکاما

رکـامـا با توجه به اهمیت حفظ امنیت و حریم خصوصی اطلاعات مشتریان، نرم‌افزار CRM ایمن و قابل‌اطمینانی را برای مدیریت بهینه ارتباط با مشتریان ارائه می‌دهد.

 با استفاده از استانداردهای امنیتی بالا و به‌روز و ارائه خدمات پشتیبانی امنیتی مطمئن، رکـامـا تضمین می‌کند که اطلاعات مشتریان شما در امان خواهد بود.

از قابلیت‌هایی که دربسته‌های نرم‌افزاری رکـامـا دیده می‌شود، کنترل دقیق سطوح دسترسی برای کاربران مختلف است.

این کاربران می‌توانند به تفکیک بخش‌های مختلف سازمان، دسترسی‌های متفاوتی داشته باشند.

با استفاده از نرم‌افزار CRM امن و قابل‌اعتماد رکـامـا، شما می‌توانید به‌طور مطمئن از جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات مشتریان خود استفاده کنید و درعین‌حال اطمینان حاصل کنید که اطلاعات شما در امان خواهد بود.

امن شدن یک نرم افزار در سطوح مختلف و به صورت چند بعدی بدست می آید.

رکاما این امنیت را در نرم افزار CRM برای موارد زیر ارائه نموده است.

  تشخیص و تصدیق هویت کاربر در زمان ورود به نرم افزار CRM
  تشخیص و تایید هویت کلاینت برای اتصال به سرور CRM
  تعیین و کنترل سطوح دسترسی به قسمتهای نرم افزار
  کنترل و بررسی صحت داده های ورودی
کنترل سطوح دسترسی به مخاطبین و مشتریان نرم افزار
  کنترل محرمانگی و طبقه بندی در اتوماسیون اداری

نرم افزار CRM رکاما | نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری rokama
نرم افزار CRM رکاما | نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری rokama

امن شدن یک نرم افزار در سطوح مختلف و به صورت چند بعدی بدست می آید.

رکاما این امنیت را در نرم افزار CRM برای موارد زیر ارائه نموده است.

  تشخیص و تصدیق هویت کاربر در زمان ورود به نرم افزار CRM
  تشخیص و تایید هویت کلاینت برای اتصال به سرور CRM
  تعیین و کنترل سطوح دسترسی به قسمتهای نرم افزار
  کنترل و بررسی صحت داده های ورودی
کنترل سطوح دسترسی به مخاطبین و مشتریان نرم افزار
  کنترل محرمانگی و طبقه بندی در اتوماسیون اداری

تماس با مدیر
بفرست...
Call Now Buttonمشاوره رایگان