پایه
۳ درصد مبلغ قرارداد
آموزش (فیلم و مستندات)
ثبت تیکت با ایمیل
پشتیبانی ریموت ندارد
پشتیبانی تلفنی ندارد
زمان پاسخ تا ۲ روز بعد از درخواست
اولویت ۳
پاسخگویی از ساعت ۹ تا ۱۲ هر روز کاری
آموزش تلفنی ندارد
آموزش ریموت ندارد
ارائه نسخه های به روز ۴ ماهه
راه اندازی و نصب توسط مشتری
تعداد رابط قابل معرفی ۱ نفر
محدودیت دریافت پشتیبانی یک بار در روز
مشاوره سیستمی ندارد
اعتبار : ۱ ماه
اقتصادی
۸ درصد مبلغ قرارداد
آموزش (فیلم و مستندات)
ثبت تیکت با ایمیل
پشتیبانی ریموت
پشتیبانی تلفنی
زمان پاسخ تا ۱ روز بعد از درخواست
اولویت ۲
پاسخگویی از ساعت ۹ تا ۱۶ هر روز کاری
آموزش تلفنی ندارد
آموزش ریموت ندارد
ارائه نسخه های به روز ۲ ماهه
راه اندازی و نصب ریموت رایگان
تعداد رابط قابل معرفی ۱ نفر
محدودیت دریافت پشتیبانی ۲ بار در روز
مشاوره سیستمی ندارد
اعتبار : ۱ ماه
طلایی
۱۲ درصد مبلغ قرارداد
آموزش (فیلم و مستندات)
ثبت تیکت با ایمیل
پشتیبانی ریموت
پشتیبانی تلفنی
زمان پاسخ ۱ ساعت بعد از درخواست
اولویت ۱
پاسخگویی از ساعت ۸ تا ۲۰:۳۰ هر روز کاری
آموزش تلفنی ۱ جلسه
آموزش ریموت ۲ جلسه
ارائه نسخه های به روز ۱ ماهه
راه اندازی و نصب رایگان
تعداد رابط قابل معرفی ۲ نفر
محدودیت دریافت پشتیبانی ندارد
مشاوره سیستمی دارد
اعتبار : ۱ ماه