استقرار نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان سی.آر.ام در شرکت ثبت مهرگان

به همت دوستان در مجموعه ی ثبت مهرگان و با استفاده از تیم مشاوره و آموزش رکاما ، آموزش کار با نرم افزار سی.آر.ام CRM به اتمام رسید . مورخ بیست و چهارم خرداد پس از آموزش صورتگرفته ، مراحل استقرار نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان شروع شده و به ترتیب مراحل زیر اجرا شده.

آموزش و مشاوره CRM

آموزش نرم افزار سی.آر.ام CRM

آموزش و مشاوره از ساعت ۹ صبح شروع شد و پس از آشنایی پرسنل با محیط نرم افزار ، به صورت دقیق تر قسمتهای نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان ( سی.آر.ام ) آموزش داده شد. نیازهای عملیاتی شرکت سنجیده شد و برای هر کدام از مشکلات راه کاری ارائه گردید.

نیازهای CRM در شرکتهای ثبتی

در شرکتهای ثبتی پیگیری امور مشتریان به صورت دوره ای و مستمر ، لازمه موفقیت شرکت است. داشتن سوابق و آرشیو اسناد مشتریان ، سبب می شود تا مشاوران به صورت دقیق تری بتوانند ، نیازهای مشتری را شناسایی کرده و خدمات موثر تری ارائه نمایند.

قطعا اشراف بر نیازهای مشتریان ، عاملی است که مشاوران در شرکتهای ثبتی بتوانند درآمد بالاتری را برای شرکت کسب کنند و رضایتمندی بالاتری را برای مشتریان به ارمغان آورند. در زیر به اشاره برخی از نیازهایی که می تواند توسط ابزارهای نرم افزار CRM در شرکتهای ثبتی مورد استفاده قرار گیرد آورده شده است.

پس از آموزش حضوری نرم افزار سی.آر.ام CRM ، لینکهای آموزش کانال سرواپ و برگه آموزش به پرسنل ثبت مهرگان داده شد.

اخبار نرم افزار CRM را در این سایت بخوانید.

۱۳۹۸-۰۳-۳۰

استقرار نرم افزار CRM در مهرگان

استقرار نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان سی.آر.ام در شرکت ثبت مهرگان به همت دوستان در مجموعه ی ثبت مهرگان و با استفاده از تیم مشاوره […]
۱۳۹۸-۰۵-۰۳

نرم افزار CRM تحت وب

نرم افزار CRM تحت وب با امکاناتی مناسب و متصل به نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان ویندوزی همراه با نسخه اندروید ، ارائه گردید.
Call Now Buttonمشاوره رایگان