CRM
_

امکانات نرم افزار یکپارچه رکاما

اتوماسیون اداری

اتوماسیون اداری و مدیریت دبیرخانه

در اتوماسیون اداری تمرکز بر ثبت و گردش نامه است. در این ماژول می توان نامه رسیده یا صادره را ثبت، شماره گذاری و ارجاع داد. می توان برای نامه یاداشت، پیوست، گیرنده، ارسال کننده ثبت نمود. می توان نامه را بر اسا پرونده عملیاتی یا نوع محرمانگی طبقه بندی کرد. همچنین می توان دفاتر اندیکاتور و دبیرخانه های متعدد با قابلیت تعیین سطح دسترسی تعریف نمود- می توان برای هر کدام از امکانات یاد شده توضیحات مجزا ثبت نمود.

بیشترکمتر

اطلاع رسانی

ارسال ایمیل هوشمند

امکان ارسال ایمیل از داخل نرم افزار به صورت دستی، خودکار و هوشمند وجود دارد.

ارسال پیام کوتاه از سایر اپراتورها

امکان اتصال به سامانه های پیامکی در هر دو بسته وجود دارد به صورتی که در بسته بتا از طریق وب سرویس های سفارش شده یا با قابلیت سفارشی سازی و در بسته آلفا نیز علاوه بر دو مورد بیان شده امکان اتصال از طریق URL نیز وجود دارد.

ارسال پیام کوتاه هوشمند

در هر دو بسته قابلیت تنظیم ارسال خودکار و هوشمند پیامک وجود دارد . این امکان بستری را جهت ارسال پیامهای خودکار زمانبندی شده با تکیه بر پیشنویس و حتی تاریخ ایجاد می کند.

ارسال فکس هوشمند

قابلیتی است که نرم افزار را به سیستم ارسال فکس متصل می کند و پس از ارسال فایل عکس سوابق را در پرونده مخاطب ذخیره می نماید.

مدیریت صندوق پست الکترونیک

این امکان شرایطی را مهیا می کند تا با اتصال هر نوع ایمیل سروری، دریافت آن در بسته آلفا اتفاق بیفتد و ایمیل ورودی در پرونده مخاطب ثبت گردد.

بیشترکمتر

امکانات و ماژول های سفارشی

گروه مهندسی و نرم افزاری رکاما سالهاست که با توجه به نیاز مشتریان خود پس از عقد قرارداد ، اقدام به تحلیل ، طراحی ، تولید ، توسعه و سفارشی سازی برای آنها بر بستر نرم افزارهای خود نموده است.

بیشترکمتر

امکانات ویژه

شبکه اجتماعی درون‌سازمانی (Social CRM)

در بسته آلفا این امکان وجود دارد که افراد از طریق سیستم پیام رسان بین افراد سازمان پیام و فایل ارسال و دریافت شود.

مدیریت تقویم های کاری و عملیاتی

می توان با مشخص کردن وظایف مهم به دلخواه وضعیت آنها را روی تقویم به صورت گرافیکال مشاهده کرد یا از داخل تقویم وظیفه ثبت نمود.

اپلیکیشن نظارت و ضبط مکالمات موبایل کارشناسان

در بسته آلفا ، برای گوشی های اندرویدی این امکان وجود داردکه با نصب یک اپلیکیشن بتوان سابقه تماسهای کاربر با مخاطب را ذخیره و به پرونده او در نرم افزار منتقل نمود

مدیریت اقدامات پرسنل (ارزیابی عملکرد)

پرسنل می توانند گزارش روزانه عملکرد خود را در فمت تعیین شده به راحتی ثبت و در صورت نیاز برای مدیر خود در قالب PDF ارسال نمایند و همچنین مدیران می توانند به راحتی از گرارسات روزانه یا دوره ای پرسنل خود گزارش تهیه نمایند

مدیریت نقطه سفارش کالا

می توان برای هر کالا یک نقطه سفارش یا بررسی تعیین نمود که با رسیدن موجودی به این مقدارد به صورت اتوماتیک برای کاربر تعیین شده وظیفه ثبت شود.

مدیریت اقلام با چند قیمت

می توان برای گروههای مشتریان به دلخواه مبلغ یا درصد مشخصی را تعیین کرد که در زمان صدور پیش فاکتور یا فاکتور فروش لحاظ شود و این امکان را با سطح دسترسی کاربر نسبت به امکان تغییر قیمت پیوند دارد.

مدیریت اقلام با سریال

یکی از ویژگیهای مؤثر بر کنترل موجودی ، ثبت فاکتور و کنترل انبارها ویژگی سریالی بودن برخی از اقلام است با قابلیت تکرار ی بودن سریال یا یکتا بودن آن . این امکان کمک می کند تا اقلام متناسب با سریال خود سند انبار بخورند.

مدیریت قیمت بر مبنای ویژگی

می توان ویژگیهایی را برای اقلام تعیین کرد که در زمان صدور فکتور ، با انتخاب ویژگیهای متغیر قیمتهای متغیر ایجاد و ثبت شود

کنسول تحت وب

امکان کار کردن در محیط وب برای بسته آلفا به صورت کنسولی است به این معنا که تنظیمات در محیط ویندوز انجام میشود و فقط محیطهای عمومی و کاربردی مثل پرونده مخاطب ، پیش فاکتور ، فاکتورها ، ثبت پرداخت و دریافت و … به محیط وب آمده است . بسته بتا به طور کامل بر بستر وب مدیریت و اجرا می شود.

ساخت فرم و مدیریت نظرسنجی

یکی از نیازهایی که در سازمانها و شرکتها مطرح می شود امکان ساخت فرمهایی جهت انجام نظر سنجی تلفنی از مخاطبین و گرفتن گزارشات متعدد و متنوع است بر مبنای نتایج و فیلدها

مدیریت ثبت وظیفه بر اساس ایمیل

پس از انجام تنظیمات لازم روی نرم افزار ، به محض ورود یک ایمیل ، به طور اتوماتیک برای شخص تعریف شده یک وظیفه با عنوان ایمیل رسیده ثبت می شود.

مدیریت ثبت وظیفه بر اساس پیامک رسیده

می توان سیستم را به نحوی تنظیم کرد که پس از دریافت یک پیامک ، به طور اتوماتیک برای کاربر تعریف شده یا مرتبط یک وظیفه ثبت شود.

مدیریت ارسال پیامک پس از هر تماس

قابلیت اتصال به سیستم پیامک که پس از پایان تماس پیامک دلخواه برای موبایل مخاطب ارسال شود.

بانک دانش و دانش نامه

میتوان فایلهایی را در نرم افزار قرارداد و متناسب با سطح دسترسی کاربران از آن استفاده نمایند . در بسته بتا می توان به طور مشخص تعیین کرد که برخی از فایلها برای استفاده اعضای باشگاه قرار بگیرد.

پنل ارتباطی مشتریان (پیام رسان)

در باشگاه این امکان وجود دارد اعضا بتوانند از طریق پیام رسان با مدیران باشگاه ارتباط داشته باشند.

بیشترکمتر

بازاریابی

بازاریابی تلفنی

می توان گروهی از مخاطبین را لیستی با عنوان سرنخ تعیین نمد و این گروه را در اختیار یک یا چند کاربر قرار داد تا او به صورت رندوم از آن برداشته و پیگیری بازاریابی شود و سپس با ثبت اطلاعات مرتبط بازاریابی آن را به فرصت و سپس به فروش تبدیل نماید، در این روش مدیران به راحتی می توانند گزارش های نموداری و لیستی و مقایسه ای از عملکرد بازاریابیان تهیه نمایند.

بازاریابی سرد

بعد از تعیین لیست مسیر بازاریابی ، و تخصیص آن به بازاریاب، هر بازاریاب می تواند به راحتی با اتصال به وب از طریق گوشی ، تبلت یا لپتاب و PC و انتخاب مسیر فعال لیست مشتریان آن مسیر را مشاهده نماید ، سپس برای هر کدا م اقدام به صدور فاکتور، پیش فاکتور ، ثبت بازدید و گزارش نماید یا پرونده او را مشاهده نماید. همچنین پس از هر ثبت کاربر مرتبط با او در مرکز ، از طریق وظایف اتوماتیک از عملکرد لحظه ای اش، آگاه شود.

رصد هوشمند بازاریابان حضوری

با نصب یک اپلیکیشن بر روی موبایل اندرویدی کاربران، فعال کردن اینتر نت و تنظیمات مرتبط با آن بر روی برنامه می توان گزارشی از موقعیت فعلی یا سابق و مسیر حرکت کاربر بر روی نقشه بدست آورد.

بیشترکمتر

باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان

اتصال کامل CRM و باشگاه مشتریان در در بسته بتا سبب می شود قابلیتهای زیادی در اختیار مشتری قرار بگبرد. در باشگاه مشتریان ، اعضا می توانند پس از ثبت نام ، و تایید ، اقدام به کسب و خرج امتیاز نمایند

تنوع امتیاز

می توان به راحتی انواع امتیاز (نقره برنز شیشه یا هر عنوان دیگر) تعریف نمود و مشخص کرد در چه باشگاههای قابلیت استفاده دارد

اپلیکیشن نظارت و ضبط مکالمات موبایل کارشناسان

در بسته آلفا ، برای گوشی های اندرویدی این امکان وجود داردکه با نصب یک اپلیکیشن بتوان سابقه تماسهای کاربر با مخاطب را ذخیره و به پرونده او در نرم افزار منتقل نمود

تبدیل و انقضا

می توان برای انواع امتیاز مشخص کرد که چه تناسب با نوع دیگری از امتیاز داد و پس از کسب توسط اعضا می تواند تا چه بازه ای منقضی شود یا اصلا منقضی نشود. یا پس از منقضی شدن تبدیل به چند امتیاز از نوعی دیگر شود

تنوع باشگاه

هر کسب و کار می تواند بدون محدودیت باشگاه برای گروههای اعضای خود تعریف نماید.

کسب امتیاز بر اساس عضویت

می توان تعریف کرد که پس از عضویت در هر باشگاه ، از کدام نوع امتیاز چه تعداد کسب گردد

کسب امتیاز بر اساس معرفی

اعضا می توانند با معرفی عضو جدید به کسب امتیاز بپردازند.

کسب امتیاز بر اساس زمان بندی ورود

مدیران باشگاه می توانند برا ی ایجاد یک نشاط و ترقیب اعضا ، امتیازاتی را تنظیم کنند که متناسب باشد با بازدید منظم اعضا در دوره هایی خاض یا متوالی.

کسب امتیاز بر اساس تعداد فاکتور

اعضا می توانند بر اساس خرید در فروشگاه های مرتبط با مارکت پلیس اقدام به کسب امتیاز نمایند

کسب امتیاز بر اساس پر کردن فرم

مدیران باشگاههای می توانند متناسب با نیاز از طریق فرم ساز ، اقدام به طراحی و ایجاد فرم دلخواه ( نظر سنجی ، گزارش عملکرد و…) خود کنند و آن را در باشگاه مد نظر برای اعضا به اشتراک بگذارند ، بنا بر تنظیمات اعضا می توانند با پر کردن این فرمها به صورت دوره ای یا فقط یک بار ، اقدام به کسب امتیاز نمایند.

کسب امتیاز بر اساس مشاهده و دانلود فایل از دانش نامه

اعضای باشگاهها بنا بر تنظیماتی که مدیران انجام داده اند می توانند اقدام به مطالعه مطالب موجود در دانشنامه کنند و از این طریق کسب امتیاز کنند

کسب امتیاز بر اساس خرید اقلامی خاص

با تعیین امتیاز برای یک یا چند قلم کالا، اعضا با خرید آنها امتیاز کسب می کنند.

کسب امتیاز بر اساس خرید از گروه کالایی خاص

با تعیین امتیاز برای یک یا چند گروه کالا ، اعضا با خرید اقلام مربوط به آنها امتیاز کسب می کنند.

کسب امتیاز بر اساس حجم خرید

می توان تنظیماتی داشت که بر اساس رسیدن خرید افراد در فروشگاههای مارکت پلیس به عددی خاص، اقدام به کسب امتیاز نمایند.

کسب امتیاز پلکانی بر اساس مبلغ خرید

می توان مشخص کرد افراد تا سقف خریت مبلغی مشخص ، به امتیاز یتعیین شده دست می یابند و اگر این مبلع به عددی دیگر رسید مقدار امتیاز افزایش یابد و این تا چندین سطح قابل تعریف باشد.

کسب امتیاز از طریق API

تیم های آی تی می توانند به دلخواه از طریقapi تعریف شده با سیستم امتیاز دهی باشگاه متصل شوند و مثلا در ازای کار کردن اعضایشان با یک نرم افزار جانبی ، برای آنها در باشگاه مرتبط امتیاز خلق کنند

کسب امتیاز مناسبتی 

تیم های آی تی می توانند از طریق API تعریف شده در مناسبتهای تعیین شده برای اعضایی مشخص ایجاد امتیاز کنند

کسب امتیاز بر اساس تاریخهای مؤثر

یکی از قابلیتهای CRM ایجاد و ثبت تاریخهای مؤثر برای مخاطبین است ( تاریخ تولد ، ازدواج ، افتتاح شرکت و …) ، می توانند مدیران باشگاه تعریف کنند به ازای این تاریخهای موثر برای اعضا امتیاز ایجاد شود

کسب امتیاز بر اساس تکمیل پروفایل

اعضای باشگاههای می توانند با تکمیل پروفایل خود در هر باشگاهیی اقدام به کسب امتیاز کنند

سیستم خرج امتیاز شرکای تجاری

مدیران باشگاه می توانند با عقد قراردادهایی با شرکای تجاری و ثبت کدهای تخفیف آنها در پنل مدیریتی مرتبط ، به اعضا این امکان را بدند تا با خرج امتیاز از تخفیف یا خدمات شرکای تجاری استفاده کنند . در این روش کد های ارائه شده توسط شریک تجاری پس از آزد شدن در پرونده باشگاه عضو وارد شده و از لیست کدهای فعال خارج می شود

سیستم خرج امتیازشرکت در قرعه کشی

مدیران باشگاه می توانند به صورت مکررد و دوره ای اقدام به برگذاری مراسم های قرعه کشی نمایند و اعضا با اختیار خود امتیازهایشان را در باشگاه خرج نمایند

سیستم خرج امتیاز با انتخاب جوایز

اعضا می توانند باه تناسب مقدار امتیاز خود از جوایزی که در باشگاه قرار گرفته جهت خرج امتیاز استفاده نمایند

سیستم خرج امتیاز انتقال به دوستان

مدیران می توانند در دوره هایی خاص یا متوالی یا دائم امکان نقل و انتقال امتیازات را در هر باشگاه بین اعضا ایجاد نمایند

سیستم خرج امتیاز برای امور خیریه

مدیران باشگاه می توانند پس از عقد قرارداد با خیریه ها ، این امکان را در باشگاه ایجاد نمایند که اعضا بخشی یا تمام امتیازات خود را خرج امور خیر نمایند

سیستم خرج امتیاز در فروشگاههای مارکت پلیس

با توجه به یکپارچه بودن سیستم باشگاه و مارکت پلیس ، این امکان وجود دارد که اعضا امتیازات خود را در قالب تخفیف برای خرید اقلام در فروشگاههای مارکت پلیس خرج نمایند.

سیستم خرج امتیاز از طریق API

این امکان وجود دارد که پس از عقد قرارداد با سازمانها به عنوان شرکای تجاری ، اعضا بتوانند نتیجه خرج امتاز خود را در بخش شرکای تجاری در سامانه های اختصاصی آنها ببینند . مثلا خرج امتیاز برای تخفیف در تاکسی های تلفنی

بیشترکمتر

پرونده مخاطبین

تنظیمات چارت سازمانی

قابلیتی که در آن امکان تعریف چارت و جایگاههای سازمانی و تعریف نقش برای آن وجود دارد. بر اساس این قابلیت می توان سطوح دسترسی به نرم افزار یا وظایف پیشرفته را تعیین نمود.

کلاس بندی مشتریان

می توان گروهها و دسته های دلخواه را تعریف نمود، یک یا چند گروه را به مخاطب یا مخاطبینی تخصیص داد و سپس بر اساس آن سطح دسترسی تعریف کرد ، جستجو ، فیلتر یا گزارش تهیه نمود.

شخصی سازی

قابلیتی که در پرونده مخاطب بتوان فیلد های اختصاصی تعریف کرد در بسته بتا تنوع و کارایی بسیار بروز تر و بالاتر است

ثبت موقعیت جغرافیایی مخاطب

می توان برای هر مخاطب بدون محدودیت آدرس ثبت کرد و برای هر آدرس یک طول و عرض جغرافیایی

فیلدهای فعال

هر پرونده مخاطب دارای تعداد زیادی فیلدهای فعال جمع آوری داده می باشد. کد اتوماتیک – کد دستی – نام – نام خانوادگی – جنسیت – پیشوند- آدرسها – شماره های تماس – ایمیلها – کد پستی – کد ملی ( با قابلیت کنترل صحت) – شماره اقتصادی- گروه و دسته مرتبط – رنگ – توضیحات مختصر – توضیحات بلند – بازاریاب – نحوه آشنایی – کاربر مرتبط – افزار مرتبط – کارمندان و زیر مجموعه برای مخاطبین حقوقی – روانشناسی- موارد دلخواه – فیلدهای اختصاصی – تاریخهای مؤثر – حسابهای بانکی – تمایلات – زمینه های کاری و فعالیت – علایق – و….

سوابق

هرپرونده مخاطب سامل سوابق فعالیتهایی استه در رابطه با او در نرم افزار انجام شده . این موارد شامل: سابقه پیامکهای ارسالی و دریافتی – ایمیلهای ارسالی و دریافتی – وظایف – تماسهای ورودی و خروجی – اسناد حسابداری( پرداختها و دریافتهادر قالب نقد و چک) – فاکتورهای فروش ، پیش فاکتورها و فاکتورهای خرید – فایلهای پیوستی – ضبطمکالمات و ….) است

بیشترکمتر

پلتفرم

تکنولوژی ارائه و عملکرد [هیبرید (وب و ویندوز)]

بسته بتا کلا بر اساس تکنولوژی های وب طراحی و توسعه داده شده یعنی هم پنلهای مدیریتی هم پنلهای کاربری وب بیس می باشد . در حالی که پکیح آلفا ویندوز بیس است و متناسب با نیاز کاربران و کخاطبین کنسول های وب و اندروید نیز دارد.

محدودیت تعداد کاربر

در نرم افزارهای تحت شبکه با توجه به میزان امکانات مورد نیاز مشتری می توان محدودیتهایی برای تعداد کاربر استفاده کننده از سیستم قرار داد ، این عامل باعث حفظ پایداری نرم افزار در زمان استفاده ازآن می باشد. قطعا تعداد کاربر بالاتر نیاز به منابع بیشتری دارد و این خود در نحوه تنظیمات سرور و دیتا بیس مؤثر است. در بسته بتا کلا مهندسی نرم افزار از محیط کاربری گرفته تا دیتا بیس بر اساس تعداد کاربر نامحدود ، طراحی و پیاده سازی شده است.

نحوه پشتیبانی (دارای بازه های متغیرسه ماهه تا یکساله)

منظور از پشتیبانی در نرم افزارهای رکاما شامل موارد زیر است:
۱- رفع باگ و مشکلات ناشی از برنامه نویسی
۲- ارائه نسخه های به روز
۳- راه اندازی بک آپ و برگرداندن بک آپ (حداکثر ۲ مرتبه در سال)
۴- ارتقا نسخه نرم افزار متناسب با نسخه های جدید ویندوز و وب
۵- کمک به کاربران در استفاده از نرم افزار در زمان ایجاد مشکل
۶- رفع باگهای نرم افزاری در صورت مشاهده
۷- نصب و راه اندازی نرم افزار بر روی سرورهای اختصاصی مشتری
اما مواردی است که جز پشتیبانی نیست و در صورت نیاز مشتری در قراردادهای جداگانه لحاظ می شود . برای نمونه به موارد زیر می توان اشاره نمود.
۱- آموزش نرم افزار
۲- سفارشی سازی
۳- رفع مشکلات زیرساخت (شبکه ، اینترنت و …)
۴- مشاوره ی اجرا و پیاده سازی نرم افزار
۵- مهندسی داده و اطلاعات پایه نرم افزار
۶- ورود اطلاعات و دیتا اینتری
۷- اجرا و عملیات زیرساختی مثل سرور ، شبکه و…

نسخه بندی

در بسته آلفا به دلیل وجود ریز امکانات ، نسخه های پیشنهادی در ۵ سطح ارائه شده که هم از لحاظ امکانات ، هم مدت پشتیبانی و آموزش و هم قیمت با هم متفاوتند . در بسته بتا به دلیل یکپارچکی سیستم و عدم وجود ریز امکانات مؤثر بر قیمت ، سعی شده تا به صورت کاملا ماژولار در اختیار مشتریان قرار بگیرد.

قابلیت سفارشی سازی دارد

منظور از سفارشی سازی اضافه کردن یک یا چند امکان اضافه که در نرم افزار نبوده و مشتری با توجه به فرایندهای داخل سازمان خود به آن نیاز دارد . لذا برای پیشگیری از جزیره ای شدن و استفاده از آن بر بستری پیوسته ، درخواست طراحی و اجرای آن را می دهد.

آموزش حضوری

متناسب با اندازه سازمان ، نیازهای مشتریان و امکانات دریافتی ، خدمات آموزشی متنوعی در کنار هر پکیج و نسخه نرم افزاری قابل ارائه است که متناسب با انتخاب مشتریان ارائه می گردد.

مشاوره استقرار

با توجه به اشراف کارشناسان شرکت در استفاده از امکانات نرم افزار ، این قابلیت وجود دارد تا مشتری برای همسان سازی اجرای نرم افزار با شرایط میدانی کسب و کار خود از کارشناسان رکاما در قالب مشاور استفاده نماید.

نصب و راه اندازی رایگان

یکی از خدمات پشتیبانی ازائه شده با هر نرم افزار ، انجام نصب و راه اندازی آن بر روی سرور مشتریان می باشد. این خدمت در بسته آلفا به صورت کامل صورت می گیرد و در بسته بتا متناسب با نسخه دریافته ارائه می شود.

ورود داده (دیتا اینتری) 

یکی از خدمات قابل ارائه توسط تیم اجرایی رکاما ، انجام ورود اطلاعات اولیه یا اطلاعات سابق در نرم افزار می باشد. ورود اطلاعات بالاخص در ابتدای شروع به کار یک نرم افزار ، توسط یک تیم خبره باعث می شود علاوه بر آنکه اطلاعات با سرعت بالاتری ثبت شوند ، صحت بیشتری و خطای کمتری داشته باشند. این خدمت به صورت قراردادهای مجزا قابل انجام است.

امکان بستن قرارداد مهندسی داده (دیتا بیلدینگ) ندارد

مهندسی داده در نرم افزار در اصل به معنای ایجاد یک فنداسیون محکم در سازمان است که بعد از انجام آن علاوه بر جلوگیری از ایجاد دوباره کاریها ، افزایش سرعت گزارش گیری به سازمان کمک می کند تا بهره وری خود را پایدار نماید. منظور از مهندسی داده ، پیاده سازی نظم در ورود اطلاعات بوسیله ایجاد اطلاعات پایه طبق دستورالعملهای مدون است.

بیشترکمتر

حسابداری

مدیریت سرفصل های حسابداری

سرفصل های مورد نیاز حسابداری در نرم افزار تعریف شده و قابلیت اضافه کردن زیر سطح برای هر کدام ممکن است.

خزانه داری

قابلیت ثبت دریافت و پرداخت مبالغ در قالب نقد و چک برای هر مخاطب

مدیریت چک ها

می توان چک های دریافتی و پرداختی را در نرم افزار ثبت نمود و وضعیت آنها اعم از انتقال ، برگشت ، پاس شدن و … را مشخص نمود.

بیشترکمتر

خرید و فروش

سیستم انبارداری

امکان ثبت نامحدود انبار، تعریف سطح دسترسی ، قابلیت گزارش از موجودی، قابلیت تعریف یک انبار برای فروش آنلاین در فروشگاه

فاکتور خرید

ثبت و پرینت فاکتور خرید با قابلیت ثبت مالیات، تخفیف ، توضیخات ،وضعیت، شرایط پرداخت

فاکتور فروش

ثبت و پرینت فاکتور فروش با قابلیت ثبت مالیات ، تخفیف ، توضیخات ،وضعیت ، شرایط پرداخت

برگشت از فروش

می توان به تفکیک فاکتور فروش و اقلام آن اقدام به ثبت برگشت از فروش نمود د راین سند ، مقدار ، مبلغ و تخفیف و مالیات لحاظ شده در فاکتور عینا برگشت داده می شود

برگشت به خرید

می توان به تفکیک فاکتور خرید و اقلام آن اقدام به ثبت برگشت از فروش نمود د راین سند ، مقدار ، مبلغ و تخفیف و مالیات لحاظ شده در فاکتور عینا برگشت داده می شود

مدیریت لیست قیمت ها

می توان از طریق مدیریت لیستی قیمت ، تغییرات قیمت را به صورت سریع در نرم افزار وارد کرد و قیمتها را تغییر داد

تنظیم سطوح دسترسی به انبارها

می توان هر انبار را به یک یا چند کاربر تخصیص داد به نحوی که کاربر تعیین شده فقط انبار خود را مشاهده نماید و قادر به مشاهده انبار های دیگر کاربران نباشد

مدیریت ثبت سفارش و پیش فاکتور

ثبت و پرینت پیش فاکتور فروش با قابلیت ثبت مالیات ، تخفیف ، توضیخات ،وضعیت ، شرایط پرداخت و همچنی امکان تبدیل به فاکتور با ایجاد شرایط دسترسی

مدیریت ورود و خروج کالای بدون قیمت (رسید و حواله)

صدور رسید و حواله انباری و ثبت همزمان سند مالی بدون قیمت امکانی اسکه در نیخه بتا قرار گرفته و همچنی وقتی قیمت لحاظ می شود امکان ایجاد تغییر در حواله گرفته و حواله ها قفل می شوند.

بیشترکمتر

فروشگاه آنلاین

کنسول فروشگاه آنلاین

یک محیط کاربردی است که پس از راه اندازی به سیستم متصل می شود و بر مبنای تعریف و موجودی اقلام ، اقدام به نمایش آن بر روی فروشگاه آنلاین می نماید . هرگاه مخاطبی اقدام به خرید کند ، به صورت اتوماتیک ، یک فاکتور در حسابداری ثبت می شود و معادل آن یک وظیفه ثبت می شود برای کاربر تعیین شده

بیشترکمتر

مارکت پلیس

توسط این ابر امکان ، می توان یک فضای ابری جهت راه اندازی فروشگاه به تعداد نامحدود ایجاد نمود ، هر فروشگاه اقلام خودش را بگذارد و محیط فروشگاه را خودش مدیریت نماید . برای این مارکت نسخه وب ، اندروید و آی او اس موجود است . امکانات این ابرمارکت بسیار زیاد و متنع است و سبب قدرتمند شدن هر کسب و کاری ست که در آن فعالیت می کند . این امکانات به طور کلی شامل :
۱- ثبت فروشگاه
۲- تنظیم اسلایدر و بنر دلخواه در هر فروشگاه
۳- اضافه کردن کالا و اقلام اختصاصی برای هر فروشگاه
۴- امکان تعیین زمان تحویل
۵- امکان تعیین روش های پرداخت
۶- امکان تعیین روش ارسال
۷- امکان جستجوی کالا در یک فروشگاه یا همه فروشگاههای
۸- امکان تعریف درباره ما ، قوانین ، سوالات رایج برای هر فروشگاه
۱۰- کد تخفیف هر فروشگاه
۱۱- قابلیت تعیین دسته بندی اختصاصی هر فروشگاه
۱۲- پرداخت مستقیم در هر فروشگاه
۱۳- اتصال به نرم افزارهای حسابداری هر فروشگاه از طریف API
۱۴- لیست مدیریت قیمت سریع برای هر فروشگاه
و امکانات بسیار دیگر

بیشترکمتر

مجله و دانشنامه

ایجاد یک بلاگ اختصاصی با قابلیت مدیریت و ارتباط مستقیم با مارکت و باشگاه و CRM ، در این بلاگ قابلیت اضافه کردن نویسنده و سردبیر و تولید محتوای سفارشی وجود دارد. سرعت بالای مجله و قابلیت تعیین سطوح دسترسی برای نویسندگان و سردبیرها نسبت به محتوی و پوشه های فایلها و عکسها و همچنین قابلیت طراحی اختصاصی محیط کاربری متناسب با نظر مدیران مجله از شاخصهای بدون رقیب سامانه است

بیشترکمتر

مرکز تماس

قابلیت ارتباط با CallerID

در بسته آلفا این قابلیت وجود دارد که اطلاعات تماس با مخاطب( تماس ورودی یا خروجی) از طریق دستکاه POS یا ویپ به صورت خودکار در پرونده او ثبت شود. برای بسته بتا فقط سیستم VOIP ایزابل استریکس

پشتیبانی مرکز تماس

قابلیتی است که امکان اتصال به سیستمهای تماس را ایجاد می کند ، در بسته بتا فقط اتصال از طریق پروتکل SIP و اتصال به PBXایزابل می باشد و در بسته آلفا علاوه بر دو نوع اتصال بیان شده اتصال به خطوط شهری از طریق دستگاه واسطه POS مهیا است.

داشبورد مرکز تماس

قابلیت رصد و مدیریت وضعیت تماسها و گزارشات نموداری متعدد با قابلیت توسعه سفارشی می باشد

مدیریت مخاطبان ناشناس

وقتی مخاطبی با یک شماره ناشناس یا تعریف نشده در سامانه تماس می گیرد سوابق آن ذخیره می شود و هر زمان این شماره به مخاطبی اضافه شد یا برای آن مخاطبی تعریف شد ، کلیه سوابق که می تواند شامل ضبط مکالمات ، تاریخ و ساعت تماس ، مدت مکالمه حتی داخلی و توضیحات و موضوع تماس هست را به پرونده مخاطب مربوطه منتقل می نماید.

قابلیت ضبط مکالمات خطوط شهری

امکان اتصال به سیستم VOIP یا POS و دریافت اتوماتیک فایل ضبط مکالمات و قراردادن در پرونده مخاطب در بسته بتا فقط این امکان برای VOIP ایزابل و استریکس ممکن است

پشتیبانی از مراکز VOIP

در هر دو بسته آلفا و بتا امکان اتصال به استریکس از طریق AMI وجود دارد ، البته در بسته آلفا قابلیت لاگ گیری با پروتکل SIP هم وجود دارد.

تماس با یک کلیک (Click2Call)

برای راحتی کار با نرم افزار و پیشگیری از خطا و کاهش زمان شماره گیری این امکان در هر دو بسته آلفا و بتا وجود دارد که کاربر با یک کلیک بر روی شماره مخاطب ، عملیات شماره گیری در VOIP اتفاق بیفتد و گوشی فیزیکی یا نرم افزار کاربر با توجه به داخلی تعریف شده زنگ بخورد

داشبورد مرکز تماس – VOIP

گزارشات لیستی و نموداری از سوابق تماسها شامل ( نام و شماره مخاطب ، نام کاربر ، مدت مکالمه ، تاریخ و ساعت تماس ، توضیحات تماس ، موضوع تماس ، شماره داخلی ، وضعیت تماس که برقرار شده اشغال شده و…)

ضبط مکالمات VOIP

با توجه به اتصال نرم افزار به ویپ در هر دو بسته و به POS در بسته آلفا ، امکان ضبط و نگهداری مکالمه در پرونده مخاطب به صورت اتوماتیک

بیشترکمتر

وظایف

مدیریت وظایف، پیگیری و یادآوری ها

قابلیت ایجاد وظیفه (درخواست ، تیکت) به این صورت که به ازای یک مخاطب خاص یک جریان کار دستی بوجود آید و هر کس پس از ثبت سوابق اقدامات خود در قبال مخاطب مذکور ، وظیفه را بسته و به نفر بعدی منتقل می کند و این کار می تواند تا هر سطحی و زمانی ادامه پیدا کند و در طی این زمان علاوه بر گزارسات مکتوب می توان فایلهایی را نیز پیوست نمود. نکته قابل توجه در ثبت وظیفه ایجاد یک آلارم یاد آور است که شخص ارسال کننده می تواند برای زمانی مشخص برای دریافت کننده وظیفه تنظیم کند . پس از ارسال در زمانمشخص این یادآور در رایانه گیرنده فعال و یادآوری را انجامی دهد. به این صورت مباحثی مثل فراموشی ، انکار ، گم شدن ، حذف اولویت و دیده نشدن در سازمان از بین می رود.

مدیریت گردش کار و فرآیند

قابلیت تعریف از پیش تعیین شده مسیر گردش وظایف در سازمان بین افراد می باشد. به نحوی که سیستم به صورت اتوماتیک پس از اتمام کار نزد یک کاربر ، اتوماتیک وظیفه کاربر بعدی را فعال مب نماید و او بر طبق سوایق موجود که در پیوست موجود است اقدام به انجام و قبت سابقه وظیفه خود می نماید.

فرم ساز پیشرفته

دربسته آلفا می توان فیلدهایی را تعریف کرد که به صورت فرم در گردش کاری پیشرفته مورد استفاده قرار بگیرند و در صورت امکان با هر فرمت دلخواه پیرینت گرفته شوند و در بسته بتا می توان فرم مورد نظر را با هر نوع شرایط دلخواه طراحی و در وظایف یا باشگاه مورد استفاده قرار داد.

بیشترکمتر
باشگاه مشتریان
Call Now Buttonمشاوره رایگان
تماس با مدیر
بفرست...