۱۳۹۹-۱۰-۰۷
Customer Loyalty Management with Customer Club | باشگاه مشتری

مدیریت وفاداری مشتری با باشگاه مشتریان | Customer Loyalty Management with Customer Club

Customer Loyalty Management with Customer Club . مدیریت وفاداری مشتری همواره مورد توجه قرار داشته است. چرا که با وفاداری مشتریان می توان سود فروشگاه و سازمان را افزایش داد. با استفاده از نرم افزار باشگاه مشتریان رکاما می توان وفاداری مشتری ها را افزایش داد.
۱۳۹۹-۰۹-۲۶
Customer Club for Customer Satisfaction افزایش رضایتمندی مشتری با باشگاه مشتریان

افزایش رضایتمندی مشتری با باشگاه مشتریان | Customer Club for Customer Satisfaction

Customer Club for Customer Satisfaction . افزایش رضایتمندی مشتریان همواره یکی از اهداف فروشگاه ها بوده است. چرا که با افزایش رضایت مشتراین سود فروشگاه نیز افزایش می یابد. باشگاه مشتریان یک ابزار برای افزایش رضایت مشتریان می باشد که در این مقاله به آن می پردازیم.
۱۳۹۹-۰۹-۲۵
Customer orientation with customer club باشگاه مشتریان و مشتری مداری

اصول مشتری مداری با باشگاه مشتریان | Customer orientation with customer club

Customer orientation with customer club . امروزه مشتری مداری در هر سازمان و فروشگاهی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. ابزاری که در این خصوص به مدیران کمک می کند نرم افزار باشگاه مشتریان می باشد.
۱۳۹۹-۰۷-۲۹
Customer Club Advanced باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان چیست؟ customer club

امروزه باشگاه مشتریان به عنوان یکی از شاخص های رقابتی شناخته می شود. چرا که در بازار رقابتی حال حاضر جلب رضایت مشتریان یکی از موارد ضروری برای بقا در بازار می باشد. Customer Club Advanced
درباره باشگاه مشتریان
Call Now Buttonمشاوره رایگان
تماس با مدیر
بفرست...