Excellent customer club features
بررسی سازمان برای راه اندازی باشگاه مشتریان
۱۳۹۹-۰۸-۱۳
The best customer loyalty software
نرم افزار وفادار سازی مشتری
۱۳۹۹-۰۸-۱۳

انواع باشگاه مشتریان | Types of customer clubs

Types of customer clubs انواع باشگاه مشتریان

Types of customer clubs . انواع باشگاه مشتریان . بهترین باشگاه مشتریان. باشگاه مشتریان چیست؟ مشاوره برای باشگاه مشتریان. باشگاه وفادار سازی مشتری.باشگاه اعضا.

پیاده سازی و اجرای باشگاه مشتریان در هر سازمانی ملزم به تحقیقات و بررسی های لازم درمورد معیارها و انواع سازمان می باشد. برای کاربردی بودن نرم افزار باشگاه مشتریان باید قبل از اجرا، درمورد یاشگاه مشتریان اطلاعات لازم را کسب نمود. یکی از مواردی که بررسی آن برای پیاده سازی باشگاه مشتریان لازم است، انواع باشگاه مشتریان می باشد. به همین منظور در این مقاله درمورد انواع باشگاه مشتریان و دسته بندی هایی که می توان برای یک باشگاه در نظر گرفت، بحث خواهیم کرد. عناوین مورد بررسی در این مقاله به شرح زیر می باشد. Types of customer clubs

Types of customer clubs
Types of customer clubs . انواع باشگاه مشتریان . بهترین باشگاه مشتریان.
مشاوره برای باشگاه مشتریان. باشگاه وفادار سازی مشتری.باشگاه اعضا.

انواع باشگاه مشتریان و پیاده سازی باشگاه | Types of customer clubs

باشگاه مشتریان در انواع مختلفی می تواند پیاده سازی شود. دسته بندی های مختلفی برای باشگاه مشتریان وجود دارد. هر سازمانی باید طبق شرایطی که دارد، تصمیم به انتخاب نوع باشگاه مشتریان نماید. بنابراین بررسی های لازم و مشاوره قبل از پیاده سازی یکی از ملزومات اجرای باشگاه مشتریان می باشد. چرا که مواردی مثل نوع سازمان، میزان مشتری، نوع مشتری ها، نوع محصول و یا خدمات و بسیاری از فاکتور های دیگر در انتخاب نوع باشگاه اثر گذار می باشند. Types of customer clubs

بنابراین راه اندازی باشگاه مشتریان بدون مشاوره و بررسی های لازم، تنها منجر به پرداخت هزینه خواهد شد. هزینه ای که ممکن است کاربردی در سازمان نداشته باشد. ولی در صورتی که با مشاوره و کارشناسی های لازم، باشگاه مشتریان پیاده سازی شود، سود و منافعتی چند برابر بیشتر از هزینه ای که انجام شده بدست خواهد آمد. Types of customer clubs

انواع باشگاه مشتریان باز و بسته

یکی از دسته بندی های باشگاه مشتریان، دسته بندی براساس نوع باز و یا بسته ی آن است.تفاوت این دو نوع باشگاه در تمرکز سازمان بر مشتریان قدیمی و جدید می باشد.

۱ ) باشگاه مشتریان بسته

هدف اصلی از ایجاد باشگاه مشتریان از نوع بسته، افزایش وفاداری مشتریان قدیمی می باشد. تمرکز اصلی سازمان در این نوع باشگاه بر روی خریداران سابق می باشد. معمولا در باشگاه مشتریان بسته، مشتریانی که اقادام به عضویت در باشگاه می کنند از امتیازی برخوردار نخواهند شد. معمولا سازمانی هایی که این نوع باشگاه را انتخاب می کنند از هزینه های تبلیغ برای جذب مشتری جدید اجتناب می کنند. چرا که در اکثر موارد پیدا کردن یک مشتری جدید و اعتماد سازی آن، هشتاد درصد بیشتر از فروش محصول به مشتریان قدیمی هزینه دارد.

البته انتخاب این نوع باشگاه در سازمان بستگی به نوع سازمان خواهد داشت. و همان طور که بیان شد باید بررسی های لازم در این خصوص صورت گیرد. چرا که ممکن است محصول سازمانی به صورت دوره ای مصرف نشود و امکان فروش مجدد به مشتریان قدیمی در بازه های کوتاه  وجود نداشته باشد. و یا بسیاری از دلایل دیگر که باید طبق آن ها نوع باشگاه را انتخاب کرد. Types of customer clubs

۲ ) باشگاه مشتریان باز

هدف مدیران سازمان از ایجاد باشگاه مشتریان از نوع باز، جذب مشتریان جدید می باشد. در این نوع باشگاه امتیازات ویژه ای برای عضویت افراد جدید در نظر گرفته می شود. البته ایجاد این نوع باشگاه منجر به فراموشی و نادیده گرفتن مشتریان سابق نخواهد شد. بلکه تمرکز سازمان بر روی هر دو نوع مشتریان خواهد بود. چه مشتریان جدید و چه قدیمی. بنابراین با ایجاد این نوع باشگاه مشتریان، مشتریان جدید بیشتری برای خرید از سازمان ترغیب خواهند شد. چرا که می توانند در همان ابتدای کار از مزایای باشگاه مشتریان سازمان، بهره مند شوند. Types of customer clubs

انواع باشگاه مشتریان بر اساس نوع عضویت

در برخی از سازمان ها نیاز است تا مشتریان هنگام عضویت نوع حساب خود را تعیین نمایند. به فرض مثال ممکن است برخی از سازمان ها امکانات مدیران و کارمندان را متفاوت در نظر بگیرد. و یا می توان مشتریان حقوقی و حقیقی را در هنگام ورود از هم تفکیک نمود.

با این دسته بندی باشگاه امکانات برای هرنوع مشتری متفاوت خواهد بود. به همین علت نیاز است تا اعضای باشگاه مشتریان هنگام ورود نوع عضویت را نیز تعیین نمایند. سپس با ورود به محیط باشگاه می توانند از امکانات در نظر گرفته برای آن ها استفاده نمایند. ویا حتی می تواند بیش از دو نوع امکانات در نظر گرفته شود. به فرض مثال یک باشگاه مشتریان می تواند طبق مدرک تحصیلی ذسته بندی شود. که در این صورت بیش از دو نوع باشگاه مشتریان مورد استفاده قرار می گیرد. Types of customer clubs

انواع باشگاه مشتریان بر اساس حقیقی و یا حقوقی

باشگاه مشتریان می تواند هم برای افراد حقیقی مورد استفاده قرار گیرد و هم افراد حقوقی. بنابراین می توان نوع باشگاه را در هنگام عضویت و ورود به باشگاه تعیین کرد. چرا که ممکن است برخی از سازمان ها امکانات و مزایای مورد استفاده در باشگاه را براساس نوع مشتری تفکیک کرده باشند. در صورتی که سازمان تنها برای اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشگاه طراحی کرده باشد، دیگر اعضا نمی توانند از امکانات باشگاه استفاده کنند. البته این اتفاق به ندرت پیش خواهد آمد. Types of customer clubs

انواع باشگاه مشتریان بر اساس عضویت اعضای حقیقی سازمان

استراتژی برخی از سازمان ها بر اساس عضویت کارمندان ارگان ها و سازمان های دیگر می باشد. یعنی در صورتی که سازمان و شخص حقوقی در باشگاه مشتریان عضو شود، اعضای حقیقی این سازمان که به عنوان کارکنان آن در نظر گرفته می شوند عضو باشگاه خواهند شد. در این صورت بهره مندی از امکانات باشگاه مشتریان تنها مختص کارکنان سازمان های عضو این باشگاه خواهد بود. بدین صورت امکانات مختص افراد حقیقی می باشد. ولی افراد حقیقی خود نمی توانند اقدام به ثبت نام نمایند. بلکه با ثبت نام سازمانی که در آن شغول به کار هستند به صورت خودکار عضو باشگاه مشتریان خواهند شد. با این نوع باشگاه، استخدام در سازمان های عضو این باشگاه مشتریان، جز مزایای استخدام محسوب خواهد شد. Types of customer clubs

Types of customer clubs باشگاه وفادار سازی
Types of customer clubs . انواع باشگاه مشتریان .
بهترین باشگاه مشتریان. باشگاه وفادار سازی مشتری. باشگاه اعضا.

بهترین نوع باشگاه مشتریان | Types of customer clubs

در این مقاله درمورد انواع باشگاه مشتریان بحث کردیم. هرکدام از این انواع باشگاه مشتریان دارای مزایا و معایبی خواهند بود. میزان مزایا و معایب هرکدام برای هر سازمانی متفاوت است. ممکن است پیاده سازی یک نوع باشگاه مشتریان در یک سازمان نه تنها منجر به افزایش وفاداری مشتریان نشود، بلکه اثرات منفی نیز داشته باشد. همچنین ممکن است پیاده سازی یک نوع باشگاه مشتریان در یک سازمان هیچ معایبی نداشته باشد و در بالاترین حد کارایی خود قرار گیرد. بنابراین نمی توان یک نوع باشگاه مشتریان را به عنوان بهترین باشگاه مشتریان برای همه ی سازمان ها معرفی کرد. Types of customer clubs

نکته ای که برای انتخاب نوع باشگاه مشتریان حائز اهمیت است، نوع سازمان و استراتژی های مدیریتی می باشد. بنابراین در ابتدای کار لازم است تا بررسی های لازم و کافی در خصوص نوع سازمان صورت گیرد. سپس با مشورت، کارشناسی های لازم در خصوص انتخاب نوع باشگاه مشتریان انجام شود. مشورت برای پیاده سازی باشگاه مشتریان همواره یکی از الزامات ایجاد باشگاه مشتریان بوده است. Types of customer clubs

دریافت مشاوره برای پیاده سازی بهترین باشگاه مشتریان

 مدیران سازمان ها و افرادی که وفاداری مشتریان آن ها از اهمیت بالایی برخوردار است، می توانند با کارشناسان و مشاوران ما در ارتباط باشند. کارشناسان ما با تجربه ی بالایی که در زمینه ی پیاده سازی باشگاه مشتریان سازمان های مختلف در سراسر ایران دارند، می توانند راهنمای مناسبی برای سازمان ها باشند. همراه شما خواهیم بود تا بهترین نتیجه را در کمترین زمان کسب نمایید. Types of customer clubs

ما را برای تکمیل مطب دنبال کنید . آموزشهای ما را در کانال سرواپ و صفحه آموزشها مشاهده فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

CRM رایگان
تماس با مدیر
بفرست...
Call Now Buttonمشاوره رایگان